Het zakelijkheidsvereiste bij juridische splitsing: een rechtsvergelijking (2000.37.3318)


Sinds 1998 is een fiscale doorschuiffaciliteit voor juridische splitsing van vennootschappen in de wet opgenomen. Eén van de belangrijkste eisen voor een fiscaal gefacilieerde juridische splitsing is dat aan de splitsing ‘in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen’ (art. 14a lid 5 Wet Vpb.). In de praktijk blijkt de inhoud van deze eis onduidelijk. De auteurs geven een overzicht van de parlementaire geschiedenis met betrekking tot het ‘zakelijkheidsvereiste’. Tevens vergelijken zij de Nederlandse regeling voor juridische splitsing met de ‘split-up/split-…

Verder lezen