Hoe worden winstrechtloze aandelen fiscaal behandeld? (2010.49.3004)


In het wetsvoorstel flexibilisering van het BV-recht wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om aandelen met een afwijkend stemrecht en/of beperkt winstrecht uit te geven. Het is onder de nieuwe wetgeving zelfs mogelijk om geheel winstrechtloze aandelen (art. 2:216 lid 7 BW) of stemrechtloze aandelen (art. 2:228 lid 5 BW) uit te geven. De auteur concludeert dat hierdoor in de toekomst meer maatwerk kan worden geleverd bij de uitgifte van aandelen. Immers, naast de al bekende (cumulatief) preferente en prioriteitsaandelen zijn allerlei nieuwe varianten mogelijk. Het enige wat niet kan, is de uitgifte van aandelen zonder stem- én winstrecht (art. 2:190 BW). Voorts moet er altijd een aandeel zijn dat volledig stemrecht heeft en volledig winstrecht. De auteur wijst erop dat in de memorie van toelichting slechts zijdelings wordt ingegaan op fiscale aspecten van de nieuwe aandelenvarianten. Vooral bij de a.b.-regeling en de deelnemingsvrijstelling is nieuwe regelgeving nodig om de fiscale gevolgen van de nieuwe soort aandelen duidelijk weer te geven. De auteur toont dit aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden aan. Hij bepleit dat de wetgever bij de parlementaire behandeling van de Invoeringswet meer aandacht zal schenken aan de fiscale aspecten.

A.J.M. Arends, NTFR 2010/2656 (JB)

Verder lezen
Terug naar overzicht