Hof: vrijstelling artikel 15.1.p WBR geldt niet voor aandelen in monumenten-BV


Artikel 15.1.p WBR bevat een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van:

  • monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988;
  • door in Nederland gevestigde rechtspersonen welke naar het oordeel van de Belastingdienst te Den Bosch hoofdzakelijk de instandhouding van dergelijke monumenten ten doel hebben.

Hoewel deze vrijstelling naar de letter alleen van toepassing is op een rechtstreekse verkrijging van een monument (dat is ingeschreven in het monumentenregister), wordt in de literatuur verdedigd dat de vrijstelling ook geldt bij verkrijging van aandelen in een monumenten-BV…

Verder lezen