Hoge Raad bevestigt WVG-nietigheid van zowel overeenkomst als hypotheek


E bezit een perceel grond waarop de gemeente G een WVG-voorkeursrecht heeft gevestigd. E sluit een 'overeenkomst in het kader van zelfrealisatie bestemmingen' met betrekking tot de grond. Op grond hiervan is E verplicht de grond aan projectontwikkelaar P te leveren binnen een maand nadat het voorkeursrecht vervalt of G toestemming tot de levering verleent. P is een koopprijs verschuldigd van € 1.063.000 (behoudens overeengekomen verhoging), welk bedrag bij wijze van waarborgsom aan E moet worden voldaan. E mag zonder instemming…

Verder lezen