Hoge Raad verklaart bezwaar via e-mail ontvankelijk


De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 augustus 2017 een via de e-mail ingediend bezwaarschrift ontvankelijk verklaard.

Gang van zaken

Belanghebbende heeft op 4 oktober 2016 langs elektronische weg bezwaar gemaakt tegen de aan hem opgelegde naheffingsaanslag in de parkeerbelastingen.Bij brief van 4 oktober 2016 heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag (hierna: de heffingsambtenaar) hierop gereageerd. De brief heeft de volgende inhoud:

“In de Regeling ‘gebruik elektronische weg op het gebied van belastingen en rechten in de gemeente Den…

Verder lezen
Terug naar overzicht