Hoge Raad vernietigt uitspraak inzake vereenzelviging en toepassing Rainbow-maatstaf


A is door zijn werkgever ontslagen wegens fraude. De werkgever vordert schadevergoeding van A en spreekt ook de door A beheerde rechtspersoon aan (een stichting particulier fonds), onder meer op grond van misbruik van identiteitsverschil. Het hof wijst de vordering tegen de rechtspersoon af. De Hoge Raad oordeelt dat het hof de strikte maatstaf voor vereenzelviging uit het Rainbow-arrest juist heeft toegepast, maar vernietigt het vonnis van het hof vanwege het oordeel ter zake misbruik van identiteitsverschil, toerekening onrechtmatig handelen en ongerechtvaardigde verrijking.

Achtergrond
A…

Verder lezen
Terug naar overzicht