Huisbewaarder van slooppand en huurbescherming (2002.21.2135)


E is eigenaar van een perceel grond met een te slopen pand, waarop een nieuwbouwplan is ontwikkeld met gemeentelijke vergunning. B bewoont het pand als ‘huisbewaarder’ in verband met krakersrisico. De overeenkomst tussen E en B bepaalt onder meer, dat de bewoning tijdelijk is, B de woning vrijwillig zal verlaten zodra de bouwwerkzaamheden starten en B voor het gebruik van de woning een maandelijkse vergoeding van ƒ 594 zal betalen.

E bericht B in april 2000 dat de bouw per 1 november 2000 aanvangt en verzoekt…

Verder lezen