Huurdersinvesteringen en de terbeschikkingstellingsregeling (2013.07.3004)


In de (lagere) fiscale rechtspraak is reeds meermalen een uitspraak gedaan over de balanswaardering van een terbeschikkinggestelde onroerende zaak, waarbij de huurder een investering heeft gepleegd in de gehuurde onroerende zaak. De wijze waarop de lagere rechter met deze huurdersinvesteringen omgaat, is niet eenduidig. In dit artikel behandelen de auteurs een aantal civielrechtelijke aspecten, zoals het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking en de gevolgen voor de huurprijs en de waarde van het gehuurde. Tevens wordt aandacht geschonken aan het fiscale karakter van de huurdersinvestering en de vraag…

Verder lezen
Terug naar overzicht