Huwelijksvermogensrecht voor een nieuwe eeuw (2001.48.2350)


Het huwelijksvermogensrecht wordt aan een moderniseringsoperatie onderworpen. In deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op het wetsvoorstel inhoudende de wijziging van titels 6 en 8 Boek 1 BW dat met een aantal aanpassingen onlangs wet is geworden (Notafax nrs 119 en128). De wet omvat wijzigingen en aanpassingen aan de artt. 82-86 uit titel 6 en aan de artt. 118-120 uit titel 8. Art. 81 (elkaar het nodige verschaffen) en de artt. 88-89 (bestuursregels) worden niet afgeschaft. Kort…

Verder lezen