Naar de inhoud

Informatierotonde watercrisisbeheersing

3D Delta

Om professioneel en adequaat het hoofd te kunnen bieden aan calamiteiten, is een structurele en efficiënte informatie-uitwisseling essentieel. De informatierotonde watercrisisbeheersing voorziet in die behoefte.

Om de samenwerking op net gebied van crisisbeheersing naar een hoger plan te brengen, heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met haar ketenpartners, kennisinstituten en het bedrijfsleven het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de informatierotonde watercrisisbeheersing. De Proof of Concept ‘3D-Delta’ heeft als doel overstromingen en de gevolgen voor kwetsbare objecten en energievoorziening te berekenen en tegelijkertijd in 3D te visualiseren.

Flexibel en modulair

Steeds vaker wordt ook breder (ook buiten de eigen organisatie) gekeken bij het oppakken van crisisvraagstukken. Om deze ontwikkeling te faciliteren en stimuleren, is de Proof of Concept ‘3D Delta’ ontstaan. Het idee achter deze demo-applicatie is de ontwikkeling van een zogenaamde open informatierotonde. De technische kern van de rotonde wordt gevormd door een ‘slimme server’ die applicaties aanstuurt, data combineert en het resultaat toont op dezelfde rotonde met behulp van een 3D-viewer.

In 3D Delta wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke applicaties, zoals 3Di (Nelen en Schuurmans, Deltares), Circle (Deltares), Eagle 3D (Geodan) en Sim-ci (Alliander). De afzonderlijke onderdelen vormen samen een flexibel (modulair) geheel dat aangestuurd wordt vanuit een ‘slimme server’ (TNO). Het geheel lift automatisch mee op de lopende doorontwikkeling van de individuele applicaties, maar is ook in de toekomst uit te breiden met andere applicaties. De gebruiker stelt zelf uit beschikbare onderdelen de door hem gewenste eigen configuratie samen. Zo brengt Hollands…