Inhoudsopgave WPNR 7160, 12-19 augustus 2017


Inhoudsopgave WPNR 7160, 12-19 augustus 2017

Rode draad: Goed of fout, min of meer: grip op ethiek en integriteit
Over de ethiek van de toekomst en achterhaalde concepten
Mw. dr. mr. N.C. van Oostrom-Streep

Bij het denken en schrijven over ethiek wordt vrijwel steeds uitgegaan van praktijkuitoefening zoals deze tot nu toe plaatsvindt. Met de oprukkende inzet van Artificial Intelligence moeten we echter gaan nadenken over nieuwe problemen en concepten.

Cyberverzekeringen en de zorgplicht van de assurantietussenpersoon
Mw. mr. N.M. Brouwer

Sinds een aantal jaar bieden verzekeraars specifieke cyberverzekeringen aan. Wat is in de context van cybersecurity en -verzekeringen de (reikwijdte van de) zorgplicht van de assurantietussenpersoon?

Uitoefening van aan verpande aandelen verbonden stemrechten: binnen of buiten vergadering?
Mr. G.Á.C. Orbán

Op welke wijze kan een pandhouder aan verpande aandelen verbonden stemrechten uitoefenen? Dit artikel bespreekt de mogelijkheden.

Verder lezen
Terug naar overzicht