Inkomstenbelasting en eigen woning (2003.38.3537)


De auteur behandelt een aantal situaties die zich tijdens leven kunnen voordoen ten aanzien van de eigen woning. Behandeld worden o.a. de overdracht van de woning aan de partner alsmede de financiering daarvan door de partner. In art 3.120 lid 4 en 9 Wet IB 2001 zijn daarover een aantal antimisbruik bepalingen opgenomen die ook een ‘overkill’ kennen. Daarnaast behandelt de auteur de overdracht van de woning door ouders aan kinderen met behoud van vruchtgebruik, waarbij het verschil tussen uit- en inwonende kinderen…

Verder lezen