Instellen ondernemingsraad & medezeggenschapsstructuren

Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht als ten minste vijftig personen werkzaam zijn in de onderneming. In een kleine onderneming kan een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. De Wet op de ondernemingsraden geeft definities van ‘onderneming’ en de ‘in de onderneming werkzame personen’. De regels voor de samenstelling van de OR staan in de WOR. De ondernemingsraad regelt zijn werkwijze in een reglement. De belangrijkste rechten van een ondernemingsraad zijn: initiatiefrecht, overlegrecht, informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Als het bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR, kan de ondernemer verplicht zijn een gemeenschappelijke ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad of een centrale ondernemingsraad in te stellen.

Uitgelicht

OR handelt niet onrechtmatig door opheffen onderdeelcommissie (Personeel/OR Belastingdienst Douane)
OR heft een onderdeelcommissie op omdat onderdeelcommissie weigert overleg te voeren met de directie. Kort geding. Terughoudende toets. Opheffing is niet onrechtmatig.
Rb. Rotterdam 30 januari 2018, JAR 2018…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Adviesrecht

Instemmingsrecht

Procederen in de medezeggenschap - Artikel 36 WOR

Verkiezing ondernemingsraad –Kiesgroepen

Verder lezen
Terug naar overzicht