Instemming met opzegging

Werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als werknemer schriftelijk met de opzegging instemt. Werknemer kan deze instemming vervolgens binnen twee (of drie) weken herroepen. Voor deze vorm van beëindiging gelden specifieke (wettelijke) eisen en uitzonderingen. In de praktijk kiezen partijen vaak eerder voor uitwerking van de beëindigingsafspraken in een vaststellingsovereenkomst. Er zijn verschillen tussen de rechtsgevolgen van de opzegging door werkgever met instemming van werknemer en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Uitgelicht

Schriftelijkheidsvereiste ook bij bestuurder (Werknemer/Energo Projects B.V.)
Werknemer gaf aan dat hij zich niet zou verzetten tegen het ontslag als werkgever zou voldoen aan twee voorwaarden. Over deze voorwaarden is geen overeenstemming bereikt. Geen sprake van ondubbelzinnige instemming. Bovendien moet…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Ontslag statutair bestuurder BV/NV

Billijke vergoeding

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Opzegverboden

D-grond disfunctioneren

Opzegtermijnen

Herplaatsing

Transitievergoeding

Werkloosheidswet

Statutair bestuurder

Leeftijds- en pensioenontslag

Termijnen

Afspiegelingsbeginsel

Ziektewet

Bedenktermijn werknemer

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht