Naar de inhoud

Instemmingsrecht

De ondernemingsraad heeft instemmingrecht bij een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijzing of intrekking van een regeling. In artikel 27 WOR is limitatief aangegeven voor welke regelingen instemmingsrecht geldt. Het gaat om regelingen op het gebied van secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Wanneer is sprake van een voorgenomen besluit? Wat valt onder het begrip regeling? De wet stelt eisen aan de instemmingsaanvraag, het instemmingstraject en het besluit van de ondernemer. De ondernemingsraad kan de nietigheid van een genomen besluit inroepen als daarvoor geen instemming is gevraagd of de instemming van de OR ontbreekt. Werkgever kan de kantonrechter eventueel om vervangende toestemming vragen.

Uitgelicht

Geen instemmingsrecht pensioenuitvoerder op grond van oud recht (OR Holland Casino)
Besluit tot wisseling pensioenuitvoerder voor 1 oktober 2016 genomen, zodat uit moet worden gegaan van de oude tekst van art. 27 WOR. De ondernemingsraad heeft dan ook geen instemmingsrecht. Het maakt niet…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Adviesrecht

Sociaal Plan

Procederen in het medezeggenschapsrecht

Eenzijdige wijziging

Wet op de ondernemingsraden Algemeen

Transitievergoeding

Scholing van de werknemer

Auteur
  • Pas, I.A.P.M. van de
RechtsgebiedArbeidsrecht