Naar de inhoud

Internetconsultatie Wijziging bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer

De wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer ligt ter consultatie voor tot 16 december 2016. Bijlage 10 bevat maatregellijsten die bedrijven kunnen gebruiken om te voldoen aan de norm van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (energiebesparende maatregelen inrichting). De maatregellijsten worden regelmatig gewijzigd.

Het doel is voor zoveel mogelijk bedrijfssectoren lijsten op te stellen. Met de wijziging wordt het aantal bedrijfssectoren uitgebreid en worden de maatregellijsten aangepast en uitgebreid. De uitbreiding van de lijsten met erkende maatregelen heeft tot doel het bedrijfsleven en het bevoegde gezag handvatten te bieden bij de invulling van de besparingsplicht van art. 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer. De lijsten maken het voor bedrijven makkelijk te bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om in ieder geval aan de energiebesparingsverplichting te voldoen. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen die in het Energieakkoord zijn opgenomen.

Bedrijven zijn niet verplicht de maatregelen uit Bijlage 10 te nemen, ze mogen ook gelijkwaardige andere maatregelen treffen om aan de energiebesparingsverplichting te voldoen. De invulling van deze norm blijkt in de praktijk lastig te zijn. De lijsten helpen de bedrijven bij de invulling van de norm. Het opstellen van de maatregellijsten is aangekondigd in het Energieakkoord voor duurzame groei en is een continu proces waarbij het streven is om voor zoveel mogelijk bedrijfssectoren lijsten op te stellen.

Per 1 december 2015 golden er voor 7 bedrijfstakken maatregellijsten:

 • metalelektro en mkb-metaal
 • autoschadeherstelbedrijven
 • gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
 • kantoren
 • onderwijsinstellingen
 • commerciële datacenters  
 • rubber- en kunststofindustrie

Tegelijkertijd is aangekondigd dat er jaarlijks aanpassingen en aanvullingen op de lijsten zullen komen. Met deze wijzigingsregeling worden vijf nieuwe bedrijfssectoren aan de Activiteitenregeling toegevoegd namelijk: 

 • levensmiddelenindustrie
 • agrarische sector
 • mobiliteitsbranche
 • sport en recreatie en hotels en restaurants

Tevens worden de bestaande lijsten aangepast of aangevuld.

Bron: www.internetconsultatie.nl, 18 november 2016

WetgevingActiviteitenregeling Milieubeheer
art. 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsWetgeving
Publicatiedatum12-12-2016
Nummer2016/0693