Interventies bij dwang- en terugtrekgedrag (2003.15.2392)


Bemiddelen bij personen die dwang- en of terugtrekgedrag vertonen is een van de lastigste opgaven waar een mediator bij een echtscheidingsbemiddeling mee geconfronteerd kan worden. De auteur geeft schema’s voor de onderhandelingsruimte van partijen die in een onderhandelingsproces zitten. Afhankelijk van het dwang- en terugtrekgedrag ziet het schema zoals weergegeven er anders uit. Belangrijk voor de mediator is dat het altijd gaat om twee partijen. Als bemiddelaar mag men dus nooit met één partij aan de slag gaan. Aangeraden wordt om bij dwang- en terugtrekgedrag altijd te beginnen met de terugtrekker en de twee monologen naar een dialoog te brengen. Verder is het van belang de twee partijen van ‘problem talking’ naar ‘solution talking’ te brengen. Partijen moeten even lange gespreksbeurten krijgen en zij moeten toekomstgericht gehouden worden.

Sj. Homminga

TMD 2003, blz. 9

Verder lezen