Inwerkingtreding Herzieningswet Kadasterwet I


Met ingang van 1 september 2005 is de Herzieningswet Kadasterwet I (Stb. 2005, 107) in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om stukken ter inschrijving in de openbare registers voor registergoederen in elektronische vorm aan te bieden. Zie JBN 2003, nr 3 voor een bespreking van het wetsvoorstel.

Stb. 2005, 416

Verder lezen