JA 2016/48, Gerechtshof Amsterdam 02-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:358, 200.160.655/01 (met annotatie van mr. M. Goudsmit)

Inhoudsindicatie

Inzagerecht

Samenvatting

Na afwijzing van een schadeclaim doet een patiënt beroep op zijn inzagerecht als vastgelegd in art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om een afschrift te bemachtigen van het medisch advies dat aan de afwijzing ten grondslag ligt. Het hof overweegt dat de patiënt recht heeft op een overzicht van de persoonsgegevens die aan het medisch advies ten grondslag liggen, maar dat art. 35 Wbp geen recht geeft op een afschrift van het advies als zodanig.

Uitspraak

1. Procesverloop

(...; red…

Verder lezen
Terug naar overzicht