JA 2017/29, Rechtbank Limburg 30-11-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:10506, C/03/214423/HA ZA 15-715 (met annotatie van mr. J. van de Klashorst)

Inhoudsindicatie

Fraude, Persoonlijk onderzoek, Terugvordering uitgekeerde schadevergoeding

Samenvatting

Terugvordering door aansprakelijkheidsverzekeraar van uitgekeerde schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat besluit van de verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd niet onrechtmatig zijn. Uit het persoonlijk onderzoek blijkt dat de benadeelde heeft gefraudeerd. De rechtbank wijst de vordering van de verzekeraar tot betaling van al hetgeen aan of voor de benadeelde is betaald toe.

Uitspraak

1. Het verdere verloop van de procedure

(...; red.)

2…

Verder lezen
Terug naar overzicht