JAAN 2007/15, Rechtbank Leeuwarden 15-02-2007, AZ8613, 80006/KG ZA 06-422

Inhoudsindicatie

Geschiktheidseis als gunningscriterium, Onduidelijke gunningscriteria, Grossman-uitspraak, Score- en wegingssystematiek

Samenvatting

Gedaagde heeft in september 2006 een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor de opdracht tot uitvoering van re-integratietrajecten in 2007. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen die gegund worden aan de partijen met de economisch meest voordelige aanbieding. Eiseres is geselecteerd om een aanbieding voor perceel 2 in te dienen; zij heeft haar aanbieding in november 2006 ingediend. In december 2006 wordt ze geïnformeerd dat de opdracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht