JAAN 2012/98, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 27-04-2012, BW5172, 169897/KG ZA 12-110

Inhoudsindicatie

Ongeldige inschrijving, Grossmann

Samenvatting

De gemeente heeft het onderhoud van leuningen in de gemeente Z Europees openbaar aanbesteed. Op de procedure zijn het Bao en het ARW 2005 van toepassing. Het gunningscriterium is de laagste prijs.

De gemeente wenst een overeenkomst met open posten te sluiten met één aannemer. Het bestek bepaalt dat de inschrijvers inschrijven op een (raam)overeenkomst aan de hand van fictieve deelopdrachten. De inschrijvingsstaat wordt beoordeeld conform de Standaard RAW Bepalingen versie 2010 (de Standaard 2010). Verder…

Verder lezen
Terug naar overzicht