JAF 2007/89, RvS 12-12-2007, BB9917, 200705040/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen

Samenvatting

Naar aanleiding van een brief van verweerder van 4 mei 2007, inhoudende een derde herinnering aan het betalen van de kosten voor de toepassing van de bestuursdwang, heeft appellante op 6 mei 2007 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 7 maart 2006. Daarop heeft verweerder appellante een brief gestuurd op 13 juni 2007, waarin appellante werd verzocht voor 28 juni 2007 het bezwaarschrift te ondertekenen en te motiveren waarom de overschrijding van de wettelijke termijn van zes weken voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht