JAF 2008/18, RvS 05-03-2008, BC5789, 200701761/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Mededeling, Vestigingsplicht

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (hierna: het Besluit) en de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (hierna: de Regeling) een correcte implementatie van de Richtlijn zijn en correct worden toegepast. Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) volgt dat de uitvoering van een richtlijn de volledige toepassing ervan moet ver- zekeren. Het Hof heeft overwogen dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht