JAF 2008/5, RvS 30-01-2008, BC3076, 200701012/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Opslag, Bewerken

Samenvatting

Op 14 maart 2003 heeft het college aan de NEM een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor het op- en overslaan en het bewerken (malen) van ferro alloys, ertsen, mineralen en (gevaarlijke) afvalstoffen. Sindsdien heeft noch bewerking van deze stoffen plaatsgevonden noch is de inrichting geschikt gemaakt voor bewerking. Ingevolge artikel 8.18, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer vervalt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht