JAF 2012/94, Rechtbank Maastricht 13-06-2012, BW8272, 03/994124-09 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Metaalschroot, Afval of niet Specifieke criteria, Conformiteitsverklaring

Samenvatting

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

hij op 22 april 2009 te Heerlen opzettelijk (met een vrachtauto gekentekend [XX XX XXX]) bedrijfsafvalstoffen, te weten metaalafval, voor een ander tegen vergoeding heeft vervoerd, zonder vermelding als vervoerder op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars.

De raadsman heeft aangevoerd dat met de inwerkingtreding van de EU-verordening…

Verder lezen
Terug naar overzicht