JAR 2000/99, Rechtbank Leeuwarden 21-03-2000, , 2000/11 (met annotatie van Prof. mr. P.F. van der Heijden )

Inhoudsindicatie

Goed werknemerschap, Reorganisatie, Geen verplichting tot aanvaarden lager salaris in lagere functie

Samenvatting

In het kader van een reorganisatie is de functie van eiser komen te vervallen. Aan eiser is bericht dat, als hem een functie wordt aangeboden van maximaal twee salarisschalen lager, zijn salaris wordt bevroren op het huidige niveau. Begin 1999 is eiser, na daartoe gesolliciteerd te hebben, aangenomen voor een functie, die wel als een geschikte functie in het kader van het geldende sociaal plan wordt beschouwd, …

Verder lezen
Terug naar overzicht