JAR 2002/15, CRvB 22-11-2001, , 99/2831 AW, 01/3092 AW

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeval ambtenaar, Norm van art. 7:658 BW, Opzet of bewuste roekeloosheid

Samenvatting

Aan werkneemster, als ambtenaar in dienst van de Belastingdienst, is op 27 maart 1996 een ongeval overkomen bij het binnengaan van het gebouw waar zij werkte, met knieletsel als gevolg. Zij is, toen zij door de nieuwe, per 1 maart 1996 geïnstalleerde, openstaande toegangsdeuren tot de fietsenkelder fietste, ten val gekomen doordat de deuren zich plotseling sloten. Werkneemster heeft werkgeefster, de Staatssecretaris van Financiën…

Verder lezen
Terug naar overzicht