JAR 2008/2, Kantonrechter Leeuwarden 16-11-2007, BB8990, 227676/CV EXPL 07-5544

Inhoudsindicatie

Vriendendienst leidt tot schending relatiebeding, Matiging boete

Samenvatting

De werknemer is van 1 januari 2006 tot en met 31 mei 2007 bij de werkgever in dienst geweest. Tussen partijen is een relatiebeding overeengekomen dat de werknemer verbiedt om bij het einde van het dienstverband klanten van de werkgever mee te nemen of te benaderen dan wel daarvoor werkzaamheden te verrichten, op straffe van een boete van € 25.000,= per overtreding. Op 30 juli 2007 heeft de directeur van de werkgever gezien dat de werknemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht