JAR 2008/260, HvJ EG 12-06-2008, , C-364/07

Inhoudsindicatie

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan? Verbod op omzetting arbeidscontracten

Samenvatting

Een aantal werknemers is tussen 1994 en 1996 bij de Griekse overheid in dienst geweest op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De werknemers hebben zich op het standpunt gesteld dat de arbeidsovereenkomsten moeten worden aangemerkt als arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd omdat met de overeenkomsten werd voldaan aan “permanente en blijvende behoeften” van de werkgever als bedoeld in EG-Richtlijn 1999/70. Zij hebben hiertoe een vordering ingediend bij de Griekse…

Verder lezen
Terug naar overzicht