JAR 2009/33, Rechtbank Leeuwarden 10-12-2008, BG6737, 89262/HA ZA 08-410 (met annotatie van Mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Geen recht op vergoeding juridische kosten, Ondernemingsraad niet mee overgegaan bij concessieovergang

Samenvatting

Arriva biedt onder meer openbaar busvervoer aan. Per 1 januari 2007 heeft zij de concessies van De Meijerij en Brabant Oost van de Provincie Noord-Brabant gegund gekregen. Tot 1 januari 2007 werden deze concessies verzorgd door BBA Personenvervoer. Binnen Arriva functioneert de OR-OV voor alle personeelsleden. Na de concessieovergang is een geschil ontstaan over de status van de OR De Meijerij/Brabant Oost. De OR heeft Arriva…

Verder lezen
Terug naar overzicht