JAR 2013/157, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2013, BZ8365, 200.051.661/01 (met annotatie van mr. drs. A.M. Helstone)

Inhoudsindicatie

Promotiestudenten/bursalen, geen arbeidsovereenkomst met de Rijksuniversiteit Groningen, Gezagsverhouding ontbreekt, Vervolg «JAR» 2009/224

Samenvatting

Eisers, 15 promotiestudenten/bursalen werkzaam (geweest) bij de Rijksuniversiteit Groningen (hierna: RUG), hebben in eerste aanleg gesteld dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW werkzaam zijn. De kantonrechter heeft voor recht verklaard dat tussen RUG en eisers een arbeidsovereenkomst bestaat, althans bestaan heeft. RUG gaat in hoger beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht