JB 1994/346, CRvB 10-11-1994, , AW 1993/835, AW 1993/836

Inhoudsindicatie

Onvolkomen mandaat aan niet-ondergeschikte, Criteria waaraan een zodanig mandaat moet voldoen.

Samenvatting

Samenvatting

Aan de mandaatverlening kleeft een ernstig gebrek. Weliswaar is in het bestuursrecht mandaat aan anderen dan ondergeschikten ook zonder wettelijke grondslag niet uitgesloten, doch aan een zodanig mandaat moeten echter naar het inzicht van de Raad omwille van de zuiverheid van de staats-en bestuursrechtelijke verhoudingen strenge eisen worden gesteld. Een van de voorwaarden waaraan een zodanig mandaat dient te voldoen, is dat de aard van de betrokken…

Verder lezen
Terug naar overzicht