JB 1996/48, Rechtbank Maastricht 10-01-1996, , 95/3001 VEROR VV GEF

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Connexiteit, Zorgvuldigheid.

Samenvatting

Samenvatting

Verzoekster heeft een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend tegen verweerders weigering tot afgifte van een vergunning voor de exploitatie van haar hotel als opvang voor asielzoekers.

Hangende dit verzoek is het tegen genoemde weigering ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard. Hiertegen is door verzoekster beroep ingesteld. Daarbij is tevens verzocht het verzoek om voorlopige voorziening in het licht van het bepaalde in art. 6:19 Awb mede gericht te achten tegen het besluit op het bezwaarschrift. Ofschoon…

Verder lezen
Terug naar overzicht