JB 1997/75, Rechtbank Maastricht 29-01-1997, , AWB 96/3345 BSTPL VV

Inhoudsindicatie

Handhaving bestemmingsplan, Belanghebbende, Spoedeisendheid, Dictum.

Samenvatting

Samenvatting

Verzoek om handhaving bestemmingsplan ten aanzien van puinbrekerij. B & W nemen verzoek niet in behandeling omdat verzoekster niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. Vordering voorlopige voorziening: te bepalen dat Bowie in bezwaarschriftprocedure als belanghebbende wordt aangemerkt. Spoedeisendheid? President kent vordering toe, nu blijkt dat verzoekster (via twee werkmaatschappijen) in dezelfde regio als puinbreker actief is, hoewel de wet op de Ruimtelijke Ordening niet strekt tot handhaving van concurrentiebelangen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht