JB 2000/354, CRvB 17-10-2000, , 98/6925 AAW, 98/7143 AAW

Inhoudsindicatie

Horen, Restrictieve uitleg uitzonderingsbepalingen

Samenvatting

Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen dienen de uitzonderingen op de hoorplicht restrictief te worden geïnterpreteerd, hetgeen onder meer meebrengt dat reeds de geringste twijfel betreffende de vraag of betrokkene van zijn recht dienaangaande geen gebruik heeft willen maken, verhindert dat (zonder nadere stappen) van het horen wordt afgezien (zie «JB» 1995/180). Ten aanzien van het bepaalde in art. 7:3 onder c Awb brengt dit mee dat de beslissing van betrokkene…

Verder lezen
Terug naar overzicht