JB 2001/221, CRvB 26-06-2001, , 00/3918 WAO

Inhoudsindicatie

Gronden bezwaarschrift

Samenvatting

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat in het algemeen geen hoge eisen worden gesteld aan de motivering van een bezwaarschrift. Dit brengt mee dat in de regel ook van een in het bezwaarschrift gegeven summiere motivering van het bezwaar zal kunnen worden aangenomen dat daarmee is voldaan aan het vereiste van art. 6:5 lid 1 aanhef en onder d Awb. Dit neemt echter niet weg dat het bezwaarschrift wel, hoe summier ook verwoord, een concrete bezwaargrond dient te bevatten. …

Verder lezen
Terug naar overzicht