JB 2001/303, CRvB 17-10-2001, , 99/6269 AKW

Inhoudsindicatie

Besluit, niet langer handhaven, Rechtbank, niet-ontvankelijkverklaring, Hoger beroep, eerst een verzoek om schadevergoeding, Schadevergoeding, verzoek onbeoordeelbaar

Samenvatting

Onder verwijzing naar zijn uitspraak van 21 september 1999, «JB» 1999/288 overweegt de Raad voorts dat de omstandigheid dat in hoger beroep alsnog is verzocht om toepassing van art. 8:73 Awb geen wijziging brengt in de feiten die de rechtbank kon vaststellen en op grond waarvan de rechtbank terecht tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht