JB 2002/281, CRvB 04-06-2002, , 00/1111 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Schade, Plicht tot schadebeperking, Connexiteit, Redelijke beslistermijn, Besluit beslistermijnen sociale zekerheid, Ontbreken wettelijk bepaalde beslistermijn staat toepassing van art. 6:2 sub b Awb niet in de weg

Samenvatting

Gedaagde heeft appellant gemeld dat haar arbeidsongeschiktheidsuitkering, wegens hervatting van haar werkzaamheden, ingetrokken diende te worden. Hierop is dermate traag door appellant gereageerd dat gedaagde hierdoor schade heeft geleden. Op gedaagdes verzoek om schadevergoeding is door appellant negatief beslist nu er geen sprake is van een connex voor beroep vatbaar besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht