JB 2007/190, RvS 22-08-2007, BB2171, 200701417/1

Inhoudsindicatie

Geheimhouding, stukken, Geheimhouding, stukken ten onrechte doorgezonden, Dictum

Samenvatting

De rechtbank heeft abusievelijk afschriften van de stukken welke de minister aan de rechtbank had overgelegd met het verzoek om op grond van art. 8:29 Awb te bepalen dat vanwege gewichtige redenen uitsluitend de rechtbank kennis daarvan zou mogen nemen, aan de gemachtigde van appellant doen toekomen. Appellant heeft, via deze gemachtigde, eveneens afschriften van deze stukken ontvangen. Bij brief van 15 februari 2006 heeft de gemachtigde van appellant de…

Verder lezen
Terug naar overzicht