JB 2008/58, RvS 30-01-2008, BC3029, 200704019/1

Inhoudsindicatie

Boete, bestuurlijke, Sanctie, punitief, Onschuldpresumptie

Samenvatting

Boete van € 8.000,= wegens overtreding van art. 2 lid 1 Wav. De aan Euro Aktief opgelegde boete is aan te merken als een punitieve sanctie, waarop art. 6 EVRM van toepassing is. Hoewel de termijn van art. 19e lid 3 Wav is overschreden, brengt dit niet met zich dat reeds hierom is gehandeld in strijd met art. 6 lid 1 EVRM. De redelijke termijn, bedoeld in die…

Verder lezen
Terug naar overzicht