JB 2013/63, RvS 06-02-2013, BZ0785, 201203731/1/T1/A1 (met annotatie van R.J.N. Schlössels)

Inhoudsindicatie

Goede procesorde

Samenvatting

Vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het wijzigen van de gevels en het intern veranderen van een pand. De omstandigheid dat eerdere procedures over de voor het bouwplan verleende vrijstelling en bouwvergunning betrekking hadden op de bevoegdheid van het college om vrijstelling te verlenen, brengt, anders dan First Class Sports betoogt, niet met zich dat het voor haar redelijkerwijs niet mogelijk was om het door haar eerst ter zitting bij de rechtbank betoogde inzake de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2003, te weten dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht