JBO 2007/24, RvS 07-11-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7318, 200701186/1

Inhoudsindicatie

Woningbouw, Archeologische waarden

Samenvatting

Archeologische belangen worden niet geschaad door voorgenomen bouw.

Uitspraak

Appellanten betogen dat de voorzieningenrechter ten onrechte niet tot het oordeel is gekomen dat de bouwvergunning is verleend in strijd met artikel 19, derde lid, van de planvoorschriften, omdat voorafgaande aan de verlening van de bouwvergunning geen schriftelijk advies is ingewonnen bij een archeologisch deskundige. Appellanten betogen dat het evaluatierapport van ARC niet als een dergelijk advies kan worden aangemerkt, omdat dit geen conclusie bevat omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de…

Verder lezen
Terug naar overzicht