JBO 2008/60, RvS 19-03-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC7114, 200702466/1

Inhoudsindicatie

Wijzigingsbevoegdheid, Archeologische waarden

Samenvatting

Rapport duidt op lage archeologische waarden; ten onrechte goedkeuring onthouden.

Uitspraak

Het college heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat het plan wat betreft de gronden die zijn aangeduid als ‘wijzigingsbevoegdheid 3’ voorziet in de mogelijkheid tot omzetting van de bestemming ‘Groendoeleinden (G)’ in de bestemming ‘Woondoeleinden 1 (W1)’ en dat het plan daarmee ter plaatse nieuwe gebruiks- en bouwmogelijkheden mogelijk maakt. Het college betoogt dat op de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart het gebied…

Verder lezen
Terug naar overzicht