JBO 2015/102, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:669, 200.141.008 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht, Meerprijs

Samenvatting

Geen meerprijs nu opdrachtnemer niet heeft gewaarschuwd dat groter gebied moet worden onderzocht naar archeologische waarden.

Uitspraak

Partijen zijn op 7 oktober 2009 een overeenkomst aangegaan, waarbij Archeodienst een archeologisch onderzoek zou verrichten aan [adres], volgens een door [geïntimeerde] aangeleverd Programma van Eisen. [geïntimeerde] was in het kader van het verkrijgen van een bouwvergunning van de gemeente gehouden een dergelijk onderzoek te doen uitvoeren.

In het plangebied zal een woonhuis met een bijbehorende garage (± 135 m2) worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht