JBO 2017/206, CBB 27-07-2017, ECLI:NL:CBB:2017:306, 16/200 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Emissiearm uitrijden van mest

Samenvatting

Randvoorwaardekorting van 20% nu gedrag loonwerker toe te rekenen is aan boer.

Uitspraak

Bij besluit van 10 december 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder op grond van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB een randvoorwaardenkorting van 20% op de aan appellante over 2015 te verlenen rechtstreekse betalingen vastgesteld.

Op 13 maart 2015 is een perceel niet-beteeld bouwland dat appellante in de Gecombineerde opgave 2015 heeft opgegeven door een inspecteur van de NVWA gecontroleerd. De bevindingen van deze controle zijn neergelegd…

Verder lezen
Terug naar overzicht