JBO 2017/219, Rechtbank Oost-Brabant 29-08-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4563, SHE 16/2279T, SHE 16/2379, SHE 16/2401, SHE 17/1383, SHE 17/2121 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning

Samenvatting

Er ontbreekt voorschrift dat alleen mest uit Noord-Brabant mag worden verwerkt.

Uitspraak

Bij besluit van 7 juni 2016 (het bestreden besluit 1) heeft verweerder aan vergunninghoudster omgevingsvergunning verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de activiteit "afwijking van het bestemmingsplan" ten behoeve van de uitbreiding van de mestverwerkingsactiviteit van vergunninghoudster tot 80.000 ton per jaar, het bouwen van een silo en het aanleggen van een erfverfharding binnen de inrichting van vergunninghoudster plaatselijk bekend [adres…

Verder lezen
Terug naar overzicht