JGR 2009/7, HvJ EG 16-10-2008, , C-452/06 (met annotatie van Schutjens)

Inhoudsindicatie

Overheidsaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid van lidstaat, Wederzijdse erkenning, Discretionaire bevoegdheid, Handelsvergunning, Gronden voor weigering, Gekwalificeerde schending van gemeenschapsrecht, Schadevergoeding

Samenvatting

Feiten: Synthon ontving voor haar product paroxetine-mesylaat een handelsvergunning in Denemarken en begon een procedure van wederzijdse erkenning in onder meer het Verenigd Koninkrijk. De MCA – bevoegd voor de verlening van handelsvergunningen in het VK – weigerde de wederzijdse erkenning in twee instanties op grond van het feit dat de Deense autoriteit onterecht een handelsvergunning zou hebben verleend omdat paroxetine-mesylaat niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht