JHG 2015/49, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8499, 21-000033-14 (met annotatie van prof. mr. J. Langer)

Inhoudsindicatie

Alcoholslotprogramma, Samenloop bestuursrechtelijke maatregelen en strafrechtelijke vervolging, Toepassingsgebied EU-Handvest, Ten uitvoer brengen Unierecht, Artikel 51 lid 1 EU-Handvest, Ne bis in idem-beginsel, Artikel 50 EU-Handvest

Samenvatting

Na aanhouding voor rijden onder invloed bewandelt de Nederlandse overheid twee aparte wegen. Een via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en een via de strafrechter. Als het CBR de maatregel van deelname aan een alcoholslotprogramma (ASP) oplegt, dan is dat een maatregel die…

Verder lezen
Terug naar overzicht