JHV 2008/147, Kantonrechter Haarlem (Voorzieningenrechter) 29-04-2008, BD1547, 375890/VV EXPL 08-54 (met annotatie van TG)

Inhoudsindicatie

Illegale onderverhuur, Ontruiming, Winst, Exhibitieplicht, Fishing expedition

Samenvatting

Groen Vastgoed BV heeft per 1 juni 2007 woonruimte verhuurd aan een stel. Zij zijn contractueel huurder en huurster van de woonruimte. Op de gesloten huurovereenkomst zijn algemene bepalingen van toepassing met de volgende inhoud: het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan. Indien huurder in strijd handelt met dat verbod verbeurt hij per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete…

Verder lezen
Terug naar overzicht